Asiakkaina ovat pääasiallisesti:

  • julkinen sektori
  • kaivos- ja energiateollisuus
  • kiinteistöyhtiöt
  • LVI-urakointiliikkeet.